Bilder

Dokumentasjon og illustrasjonsbilder

Fotografi

 

Digitale bilder bør også "framkalles". Ved å bruke råfiler uten kompresjon ved fotografering kan en i redigering hente ut en mye større dynamikk og riktig fargebalanse enn ved opptak i komprimert format.

Panoramabilder

 

Se deg rundt 360 grader horisontalt og 180 grader vertikalt

HDR teknikk

 

High dynamic range, beskriver en teknikk der en tar steget enda lenger enn ved bruk av råfiler. Her bruker en også gjerne råfiler, men tar flere eksponeringer for å dekke høylys og mørke partier i bildet.

Gigapixel

 

Ved å sette sammen mange bilder tatt i et rutemønster med overlapping kan en ved hjelp av software skape bilder med svært høy oppløsning.