Drone

Drone film og bilder

Informasjonsfilm, Ørje - Riksgrense

08.06.15


Panoramabilder


I et 360 graders bilde kan du snu deg 360 grader rundt og 180 grader opp og ned, akkurat som om du sev var tilstede og på det stedet bildet ble tatt.


Se eksempler her:

Stampesletta, ved Håkonshall

Ved hjelp av droner kan en komme til på steder som før var helt utilgjengelig.  Dette gjør at vi kan få bilder og film fram områder og steder der det er farlig personer å bevege og oppholde seg.


Vi har tillatelse fra Luftfartstilsynet til å operere RPAS i Norge


Alle flyginger blir gjennomført i henhold til operasjons håndbok godkjent av Luftfarttilsynet, som inneholder risikoanalyse og operative prosedyrer.

Under byggingen av Nasjonal Turistvegs nye attraksjon Utsikten, brukte vi drone for å vise hvordan byggverket ligger i naturen.